Reglement Tennislessen Jeugd

Tennislessen bij TC Rulec worden verzorgd door trainers van TTA.

Naast het algemene lesreglement geldt voor de jeugdlessen het volgende:


Regels waaraan te houden – voor JC, jeugdleden en trainers –:

-          We hebben een lesperiode van februari t/m november + enkele vaste inhaaldata! Inhaaldata zijn tussendoor al gepland, maar ook op het einde van de periode. Streef ernaar om lessen in te halen op de inhaaldata of rondom deze inhaaldata.

-          Indien lessen uitvallen door slecht weer of door ziekte van trainer, zorgen de trainers zelf voor de communicatie hiervan naar de jeugdleden in hun eigen groepen. De trainers dienen zelf gedurende de 1e 2 lessen van een periode alle 06-nrs/mail-adressen van de ouders/kinderen in hun groepen te verzamelen, door een briefje mee te geven waarop ouders dit kunnen noteren. Voorbeeld briefje: klik hier!
Dit om de juiste tel. nrs. te verkrijgen, waarop ouders/kinderen ook echt te bereiken zijn indien lessen uitvallen!! Trainers, maar ook zeker de ouders hebben een verantwoordelijkheid in deze!!

-          Als kinderen zich niet afmelden voor een tennisles, mogen trainers hen daar gerust attent op maken de volgende les. Elk kind dient zich af te melden voor de tennisles. De 06-nrs en de mailadressen van de trainers staan op de lijst met de lesindelingen en zijn dus bij iedereen bekend.

-          Als kinderen tijdens de lessen vervelend zijn en/of niet luisteren, gerust hierop wijzen en als vaak voorkomt evt. straffen. Bij herhaaldelijk verstoren van lessen door eenzelfde persoon, melden bij JC.

-          Tennisbanen na gebruik door jeugdleden/volwassenen laten vegen = verplicht voor ALLE LEDEN, ook voor ALLE jeugdleden.

-          Elke tennisleraar heeft een sleutel, waarmee hij de poort, het clubhuis (met uitzondering van kantine en bestuurskamer) en de garage open kan maken.

-          Bij verlaten van accommodatie altijd alle deuren van tennisaccommodatie afsluiten, behalve als er nog mensen op het park aanwezig zijn. Vraag dan wel even of die mensen een sleutel hebben om het park af te kunnen sluiten. Een leeg park NOOIT onafgesloten achterlaten!
De (vlucht)deur, die zich achteraan het gangetje bevindt als je het clubhuis binnen komt, ook altijd afsluiten bij verlaten van tennisaccommodatie.

-          In de garage liggen alle ballen en trainingspullen, zoals netjes en pionnen , paaltjes etc. Garage na gebruik altijd afsluiten.

-          Alle ballen moeten na gebruik in de daarvoor bestemde winkelkarren / ballentonnen gedaan worden. Er raken bij onze club veel ballen kwijt en aangezien de ballen toch erg duur zijn, willen we vragen om hierop extra attent te zijn.

Dus ook ALLE ballen na gebruik op laten rapen, ook de ballen die buiten de hekken geslagen zijn!

-          Slechte ballen of kapotte ballen netjes in de AFVALBAKKEN deponeren. Het is NIET TOEGESTAAN om de ballen zo ver mogelijk weg te slaan, zodat ze op het evenemententerrein/omgeving terug te vinden zijn.

-          Alle materialen en winkelkarren met ballen / ballentonnen na gebruik netjes op de vaste plek terugzetten in de garage. Die garage is opgeruimd, alles heeft nu een vaste plek!

-          Geen trainingsballen uitlenen aan andere leden van TC Rulec, die geen les hebben op dat moment. Iedereen die vrij komt tennissen, moet eigen ballen meenemen. Deze regel ook echt hanteren, omdat er heel veel ballen kwijtraken bij onze club. Alleen als er mensen zijn die tennissen grenzend aan een tennisveld waar les gegeven wordt, dan mogen trainingsballen wel uitgeleend worden!! (dit omdat de ballen anders door elkaar geraken)

-          Svp niet telefoneren/roken tijdens de lessen!

-          Trainers zorgen ervoor dat de kinderen een uur les krijgen.

Bij koud weer letten ze er extra op dat de kinderen veel in beweging zijn en blijven. Vooral bij de allerkleinste kinderen moeten de trainers hier extra op letten. Ouders maken zich in de winterperiode heel veel zorgen dat de kinderen het te koud krijgen tijdens een les.

Bij (extreem) warm weer, kinderen regelmatig even water laten drinken tijdens te tennisles.

-          Trainers letten op het niveau van de kinderen. Als er groepen zijn waarbij de niveaus van de kinderen niet zo goed op elkaar aansluiten, maken ze hier een melding van bij de JC en dan proberen we samen naar een goede oplossing te zoeken. Dat kan zijn door groepen te wijzigen of door trainingen aan te passen aan de verschillende niveaus binnen 1 groep.

-          Trainers proberen de kinderen ook te stimuleren om mee te doen aan de tenniscompetitie en aan activiteiten van de club.
Wij maken gebruik van functionele cookies. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.