Lesreglement Tennisclub Rulec

 1. De tennislessen vinden plaats op het tennispark van TC Rulec. Jeugdleden kennen 1 lesperiode van februari tot november, m.u.v. schoolvakanties.
 2. Voor seniorleden zijn er 2 lesperioden, van oktober tot en met maart (Winterperiode) en van april tot en met september (zomerperiode) (afhankelijk van hoe basisschoolvakanties vallen). Er wordt in principe géén les gegeven op officiële feestdagen, in het grootste deel van de basisschoolvakanties en tijdens toernooien activiteiten van TC Rulec.
 3. Het trainingsuur zal bestaan uit 60 minuten training op technische, tactische en conditionele aspecten.
 4. Trainingen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van TC Rulec (of er moet met de vereniging nadrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt) en kunnen alleen gevolgd worden bij aan TTA verbonden trainers.
 5. Het inschrijfformulier voor de training is bindend vanaf het moment van binnenkomst bij TC Rulec of TTA. Aanmelding voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het lesreglement en de tarieven voor de trainingen, zoals deze gepubliceerd zijn op het inschrijfformulier.
 6. Afzegging van de training na inschrijving verplicht u tot het betalen van het volledige trainingsgeld.
 7. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, niet komen opdagen, tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger etc. volgt geen restitutie van het lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer/trainster.
 8. Indien de weersomstandigheden of de toestand van de banen het niet mogelijk maken een les op zinvolle wijze doorgang te laten vinden, wordt deze afgelast. Indien een les voor minder dan 25 minuten gegeven was, wordt deze als uitgevallen beschouwd. Een les die al meer dan 25 minuten aan de gang was voor hij onderbroken werd, wordt als gegeven beschouwd. Bij de jeugd zullen eventuele uitvallessen door weersomstandigheden (regen/sneeuw/vorst) aan het einde van het seizoen ingehaald worden. De trainer bepaalt de inhaaldatum en communiceert dit ook met zijn eigen groepen.
 9. Voor de uitgevallen lessen geldt dat deze allen ingehaald worden mits dit mogelijk is.
 10. Uitval door afwezigheid van de trainer (bijvoorbeeld ziekte) zal altijd ingehaald worden of er wordt vervanging geregeld.
 11. Onbehoorlijk gedrag naar de trainer en/of medespeler kan niet worden getolereerd. Leerlingen zullen de les moeten verlaten en bij herhaling zullen verdere maatregelen worden genomen.
 12. Tenniskleding en correcte tennisschoenen zijn vereist.
 13. Na de training moeten de banen worden geveegd en afval worden opgeruimd. Ook moeten alle trainingsballen opgeraapt worden en in de winkelkarren gelegd worden. Ook de ballen die buiten de hekken geslagen zijn!!
 14. Het volgen van de trainingen is voor eigen risico. TC Rulec en TTA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen;
 15. Wanneer men verhinderd is voor een training dient dit vooraf gemeld te worden door naar de trainer te bellen of te mailen.


Verder nog even de volgende informatie voor alle duidelijkheid:

Elke tennisperiode ook EXTRA- en SELECTIE- trainingen georganiseerd door TTA zelf:

De EXTRA TRAINING die TTA aanbiedt, kan alleen gevolgd worden, indien er clubtraining in de zomerperiode gevolgd wordt.
De extra trainingen bij TTA zijn voor IEDEREEN bedoeld die een keer EXTRA wilt trainen in de week, hiervoor kun je zelf contact opnemen met TTA!
Dit is meer specifieke training op het niveau van de samengestelde groep. 

De SELECTIE-training bij TTA is bedoeld voor kinderen die wat meer aanleg en motivatie hebben. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden persoonlijk benaderd of kan in overleg plaats-vinden.
Wij maken gebruik van functionele cookies. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.