Visie TC Rulec

TC Rulec, tennisplezier voor jong en oud

TC Rulec is dé tennisvereniging uit Heythuysen en is opgericht in 1936. Binnen de vereniging heeft de jeugd de toekomst en regelmatig worden activiteiten georganiseerd om jeugdleden te werven. Naast de eigen leden hecht TC Rulec veel waarde aan de winterspelers. Deze tennissen alleen 's winters bij TC Rulec en zorgen voor een goed gebruik van de faciliteiten in de wintermaanden. Via de winterspelers wordt ook de relatie met andere tennisverenigingen in de regio bevorderd.

TC Rulec geeft ruimte om zowel recreatief als prestatief te tennissen. Bij de jeugd ligt het accent op prestatief tennissen met ondersteuning van gekwalificeerde trainers. Seniorenleden kunnen ook gebruik maken van deze trainers om hun spel te verbeteren. Van de jeugd wordt deelname aan competities verwacht. Bij volwassenen ligt het accent op recreatief tennissen, het deelnemen aan competities, clubkampioenschappen en toernooien wordt gestimuleerd.

Zowel voor de jeugd als de volwassenen worden het hele jaar door tennisactiviteiten georganiseerd. Bovendien wordt getracht een attractief programma voor de jeugd aan te bieden waarin ook ruimte is voor niet-tennis gerelateerde activiteiten.

TC Rulec heeft een moderne accommodatie met zes all-weather banen met verlichting en een kantine. De kantine is bij activiteiten op het park geopend. Uiteraard houdt TC Rulec zich aan de wettelijke regels die gelden voor sportkantines.

De organisatie van TC Rulec is in handen van vrijwilligers. Dit zijn leden die zitting hebben in commissies, het bestuur of op een andere manier bijdragen aan het goed functioneren van de vereniging. Deze vrijwilligers worden enorm gewaardeerd om hun inzet en bijdrage voor de club. Leden kunnen een deel van de contributie, de zogenaamde borg, terugverdienen door activiteiten te doen voor de club.

TC Rulec is een financieel gezonde vereniging en streeft er naar zelfstandig te blijven functioneren. Een van de activiteiten die TC Rulec hiervoor inzet is het werven van sponsoren. Hierdoor wordt extra financiële ruimte gecreëerd om leuke tennisactiviteiten te organiseren.

TC Rulec hecht waarde aan een goede relatie met de omgeving. Dit betreft zowel de relatie met andere sportverenigingen op het sportpark als met mensen die op andere manieren te maken hebben met TC Rulec. TC Rulec staat open voor samenwerking met andere tennisverenigingen.


Bestuur TC Rulec
Wij maken gebruik van functionele cookies. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.