Geschiedenis

1936

In 1936 had de notarisfamilie Rutten-Leclerq een Privé-tennisbaan in de tuin. Hun woning was het huidige gemeentehuis. Vroeger stond daar een hek omheen en was er om de woning een schitterende tuin gelegen. In die tijd waren er in Heythuysen vele tennisenthousiastelingen maar nog geen vereniging zoals in Baexem.
Mevr. Rutten lanceerde het voorstel om een tennisvereniging op te richten.  Leden van het eerste uur waren toen: Pierre Rutten, Jo Jaspar en Mathieu Mertens. Zij richtten Rulec in 1936 op.
T.C. Rulec werd de vereniging genoemd, ontleend aan de familienamen van de enige echte betonbaan in Heythuysen van de familie Rutten-Leclerq.

 

oude 

foto tennisbanen

 

1937

Ton Verschueren neemt de voorzittersfunctie over, hij bleef liefst tot 1961! en werd opgevolgd door de heer Guus Quaedvlieg, die in de beginjaren secretaris was van Rulec. In die tijd speelde men graag onderling dubbelpartijen op de betonbaan. Het clublokaal was toen Hotel het Anker. Baanonderhoud was toen erg gemakkelijk: schrobben!

1941

Ook in oorlogstijd werd er doorgetennist. In rond deze tijd is Rulec dan ook lid geworden van de K.N.L.T.B. In 1942 werd besloten aan competities deel te namen, maar er was geen kleedaccommodatie, alleen een houten tuinhuisje. Daarom werden er 2 kamers gehuurd van Hotel Kessels (nu het Chinees restaurant red.).

1950

Het deelnemen aan districts- en landelijke competities nam meer vorm aan. Met wisselend succes. Hoogtepunt was in die tijd 1950. In dat jaar werd het team in de landelijke competitie kampioen in de 3e klasse en promoveerde naar de 2e klasse.

1955

Rulec had 32 leden. Men speelde nog steeds op de betonbaan achter de notariswoning. Er werd veel besproken over een felbegeerde gravelbaan maar dit kreeg men niet gerealiseerd. Dat was ook de reden dat het ledental in die jaren beperkt bleef. Het bestuur besloot om meer propaganda voor de tennissport te gaan maken. De contributie was in die tijd f18,- per jaar.

1959

Eindelijk was het dan toch gelukt. Rulec kreeg gravelbanen en wat was men blij met deze aanwinst bij de voormalige notariswoning. Een clubgebouwtje moest echter nog gebouwd worden.

1961

Rulec bestond 25 jaar. Voorzitter Ton Verschuren trad af en Guus Quaedvlieg werd zijn opvolger. Het feest werd gehouden in een tent achter Hotel het Anker.

1965

Rulec groeide, wat aantal leden betreft, er waren in dat jaar 96 liefhebbers lid. Men deed mee aan kringkampioenschappen en de diverse competities. In 1965 werd Bert Quaedvlieg Limburgs kampioen. Ook werden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van een clubhuis. Met de bouw werd in 1967 gestart.

1968

Voorzitter Quaedvlieg kon verheugd het clubhuis openen bij de toenmalige tennisbanen. Rob Godding had bij de realisatie hiervan veel werk geleverd en werd bij de gelegenheid benoemd tot lid van verdienste. In 1968 kreeg Rulec ook een clubvlag, vervaardigd door mevr. Veltmans.

1970

Voorzitter Quaedvlieg draagt de voorzittershamer over aan Frans Morel. Frans zou 10 jaar voorzitter van Rulec blijven. In de beginjaren zeventig groeide Rulec enorm. In 1970 waren er 105 leden. Maar de groei had tot gevolg dat de accommodatie uitgebreid moest worden. Gesprekken met het gemeentebestuur hadden tot gevolg; een besluit tot uitbreiding van het tennispark achter het gemeentehuis met twee banen. Maar dat besluit werd niet tot uitvoering gebracht, want ....

 {mospagebreak}

1972

In deze tijd kende de tennissport in het algemeen een enorme groei. Door het hele seizoen liep de ontwikkeling rond de nieuwe tennisbanen als een rode draad, schreef de secretaris in zijn jaarverslag. Banen wel of niet in het park achter het gemeentehuis. De aanleg van die banen ontketende een storm van protesten, vooral bij de Mavo-school, die naast de banen lag en bang was voor de nodige onrust en het verstoren van de lessen.
Pers, carnavalsoptocht, brieven en vele gesprekken leidden plotseling tot een geheel ander plan. De gemeenteraad besloot toen het hele tennisgebeuren te verplaatsen het voormalige voetbalveld aan de Prins Bisschoplaan. Het bestuur ging in 1972 in principe hiermee akkoord, zij het onder protest. In het plan Molenhoek was toen reeds een grote sportaccommodatie ontstaan. In 1972 werden de eerste 2 banen in gebruik genomen. Het bestuur had toen misschien niet het vermoeden dat de aanleg aan de Prins Bisschoplaan zou leiden tot een uniek tennispark.

1973

Het nieuwe tennispark werd officieel geopend door burgemeester Hannen. En daarmee ook het nieuwe clubhuis. Rulec kon beginnen aan een nieuwe periode. Een periode van groei naar 400 leden, aanleg van meer tennisbanen, uitgroeiend tot 9, opzet trainingsfaciliteiten, jeugdplan en nog meer competitieteams. Rulec timmerde aan de weg in tennissend Limburg. In die periode ontwikkelde met name Pierre Metsemakers zich tot groot toernooileider van allerlei evenementen. Ook werd in die periode de Limburgse Veteranen Kampioenschappen naar Heythuysen gehaald en was Pierre de grote organisator.

1976

Het veertigjarig bestaan werd op gepaste wijze gevierd.

1980

Frans Morel trad terug als voorzitter en werd opgevolgd door Frans Bemelmans. De vereniging bleef groeien, het clubgebouw was te klein en toonde de nodige bouwkundige gebreken.Uitbreiding werd voorbereid. Dit was nodig omdat steeds meer teams competitie gingen spelen, Rulec veel eigen toernooitjes organiseerde en het Veteranentoernooi steeds drukker werd bezocht. Een bouwcommissie ging aan de slag.

1982/83

Rulec ondervond ook eens dat een vereniging zijn ups-en-downs kan hebben. Frans Bemelmans trok zich terug als voorzitter, werd opgevolgd door Fons Boveé en de vereniging kende in 1983 een onrustig jaar.
Dit leidde er o.a. toe dat Fons Boveé en diverse bestuursleden zich terugtrokken. Guy Bannier werd waarnemend voorzitter. De rust keerde weer in de vereniging en Rulec ging letterlijk en figuurlijk bouwen. (uitbreiding van het clubhuis en een nieuw verenigingsstructuur).

1984

De uitbreiding van het clubhuis was voltooid. 17 augustus 1985 opende   Burgemeester Hannen ons clubhuis. Rulec bezat nu een prachtig park, met een mooi clubgebouw.

opening nieuw tennisclub

1985

Guy Bannier werd na 2 jaar waarnemend voorzitterschap tot voorzitter gekozen. In 1985 organiseerde Rulec voor de eerste keer een Thuisblijverstoernooi: een vakantietoernooi voor 30+ D.E. Het werd een ongekend succes! Ook zijn de eerste voorbereidingen gedaan voor de aanleg van een verlichtingsinstallatie. Rulec kon zich voor gaan bereiden op een gouden jubileum.

1986-1996

Gedurende dit decennium heeft Rulec het hoge peil weten te handhaven. De voorzittersrol is van Guy Bannier overgegaan in handen van Jacques Schmeitz en daarna in de negentiger jaren naar Pie Veugen. In 1995 is het clubhuis verbouwd en zijn er twee banen verlicht. In 1995 werden eveneens voor de eerste keer de Open Limburgse Rolstoel Kampioenschappen georganiseerd, een uniek toernooi dat Rulec de volgende jaren weer zou organiseren. Bekende activiteiten van deze periode zijn het echtparentoernooi en het verrassingstoernooi, een ludieke activiteit om de sfeer onder de leden te bevorderen.

 

1997- 2011

Na een jaar waarnemend voorzitterschap door Jan Biemans neemt Maarten Reintjes in 1998 de taak van voorzitter over. De gemeente Heythuysen trekt subsidieregelingen over de dorpskernen gelijk en heeft het een aantal keren over het komen tot een gemeenschappelijk sportveld. In 2001 is het dan zover en wordt besloten dat Rulec gaat verhuizen naar Sportpark Molenhoek aan de rand van het dorp. In april 2002 wordt er voor het eerst gespeeld op 6 verlichte 'Tennis Force' banen. De officiële opening vindt plaats op 26 mei door Burgemeester Maks.

 

2011


Hoogtepunten van het 75-jarig jubileum van TC Rulec
''TC Rulec, 75 jaar jong'' was de slogan waarmee het jubileumjaar van TC Rulec in 2011 werd gestart. Een vereniging die al sinds 1936 bestaat mag zich als een levend monument beschouwen ! Tal van activiteiten werden ontplooid door de jubileumcommissie zowel voor de jeugd als voor de senioren!
Het jubileumjaar werd geopend met een Nieuwjaars Receptie en Nieuwjaars Play-in op 8 januari. Hierin werd een nieuw logo voor TC Rulec onthuld waarin de vertrouwde kleuren blauw en wit terugkomen met een dynamiek die past bij  TC Rulec anno 2011. Het logo ademt speelplezier uit en dat is wat we als tennisvereniging uitdragen. Het logo is ontworpen door Koos Driessen, een van onze senior leden.
De jubileumcommissie had nog een verrassing in petto: Shirts in de clubkleuren van TC Rulec, voorzien van het nieuwe logo.  Veel leden hebben  deze clubshirts aangeschaft en verschillende teams kwamen in een uniform Rulec tenue voor de dag in de competitie.
Op 14 juni togen een 40-tal Rulec leden naar Rosmalen om hetUnicef Open tennistoernooi bij te wonen. In het kader van het jubileum was een meet & greet met Sjeng Schalken georganiseerd. De Limburgse tenniscrack nam ruim de tijd voor een praatje en deelde handtekeningen uit.  Daarna konden de leden onder een stralende zon plaatsnemen op de VIP Business Seats met een uitstekend zicht op het Center Court. jubilarissen_tbv_website
De jubileum Rulectuur is een eigentijdse weergave van de historie van TC Rulec. Oudere leden blikken terug met anekdotes uit het verleden.  Ook de huidige jeugdleden staan prominent in deze Jubileum Rulectuur. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst... 
Het jubileumweekend vond plaats op 26 en 27 juni. Het sportieve gedeelte van het weekend was het MidzomerTennisfestijn. Dit werd verzorgd door TTA (Tennis Time Academy). Op zaterdag kon de jeugd aan de bak en op zondag de senioren. TTA verzorgde een uitgebreide en verrassende clinic met veel variatie en goede ondersteunde en  enerverende muziek. 
Op zaterdagmiddag werden familieleden van het notarisechtpaar Rutten-Leclercq, waar onze vereniging naar vernoemd is, als speciale gasten ontvangen. De kleinkinderen van de familie Rutten, waren verrast door het onthaal dat Rulec voor hun had voorbereid. De nazaten van familie Rutten wonen verspreid door Nederland en toonden zich bijzonder geïnteresseerd in de familiegeschiedenis die zich deels in Heythuysen afspeelde.
Het officiële deel van het weekend werd geopend door voorzitter Gerrit Houben. De jubilarissen werden gehuldigd en kregen een speldje in de vorm van het nieuwe logo. Diverse sprekers en gasten  feliciteerden TC Rulec met het jubileum tijdens de receptie. Math Beijnsberger werd verrast met een Koninklijke onderscheiding die hem werd uitgereikt door Burgemeester Arno Verhoeven. Math is al jaren bijzonder actief als vrijwilliger voor TC Rulec en is een van de steunpilaren binnen de club. Ook is Math op andere maatschappelijke terreinen actief. Deze onderscheiding komt Math toe. Er volgde nog een serenade van Harmonie l 'Union, Math werd er stil van. Na het officiële deel konden de genodigden, leden en oud-leden genieten van een goede maaltijd die deels ter plekke werd bereid. Door een goede DJ en een lichtshow werden de mensen naar de dansvloer gelokt.
De voetjes gingen van de vloer zowel bij de jongeren als bij de oudere jongeren. Tegen middernacht werd zanger Wouter verwelkomd die ook de laatste mensen op de dansvloer kreeg. Het was een prachtfeest op deze zomerse avond in juni.
Het jubileumjaar werd uitgeluid zoals het begon; met champagne. Aansluitend aan het Ouder-Kind toernooi op 30 oktober 2011 lieten we de diverse hoogtepunten van het jubileumjaar nogmaals de revue passeren. 
Na zoveel mooie activiteiten is de vraag: "Wat vonden de leden het hoogtepunt van het jubileumjaar?" Met overmacht was dat de Koninklijke onderscheiding die Math Beijnsberger ten deel viel tijdens het jubileumfeest.Tenslotte werd het glas geheven op een geslaagd jubileumjaar.

 

Wij maken gebruik van functionele cookies. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.