Parkeren

Parkeerverbod

Het kan voorkomen dat alle plekken op onze parkeerplaats bezet zijn. Bij deze het vriendelijke doch dringende verzoek om auto’s in dat geval NIET te parkeren langs de toegangswegen, in de berm of op de aanpalende groenstroken.

Parkeer in dat geval je auto op de grote parkeerplaats (bij de voetbalclub)!

Wij maken gebruik van functionele cookies. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.